Diensten

schade-expertise

Na de nodige know-how en ervaring te hebben opgedaan als scheepswerktuigkundige op de koopvaardij en daarna in verschillende functies in de scheeps- en jachtbouw, bleek het schadevak een logisch vervolg. Aangezien dit een buitengewoon boeiend en variërend vakgebied is, werd al vrij snel de conclusie getrokken dat dit het welbekende “einddoel” zou gaan worden. 

Na de studie voor register expert succesvol  te hebben afgerond, volgde inschrijving in het register van het NIVRE voor register-expert

Naast de regelgeving vanuit het burgerlijk wetboek, zoals het BPR, doen zich tevens regelmatig zaken voor waarin een beroep wordt gedaan op de kennis en ervaring op het gebied van wedstrijdzeilen waarbij een schuldvraag onderzoek deel uitmaakt van de werkzaamheden.


taxaties

Bij de aanschaf van een boot is het dikwijls nodig een (aanvullende) financiering af te sluiten. Financiële instellingen hebben dan meestal als voorwaarde dat er een taxatierapport van het vaartuig moet worden overlegd. Dit taxatierapport dient dan te zijn opgemaakt door een gecertificeerd en geregistreerd expert / taxateur. Ook om het vaartuig te verzekeren kan door een verzekeraar om taxatierapport worden gevraagd.

Als NIVRE register-expert en NVEP qualified yacht surveyor wordt een taxatierapport van Nautisch Adviesbureau Dirk van der Zee door de meeste financiële instellingen en verzekeraars zonder meer geaccepteerd.

Voor het aanvragen van een offerte op maat nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Wel dient opgemerkt te worden dat een taxatie niet als keuring kan worden aangemerkt. Voor een keuring kan verwezen worden naar de NVEP waar experts staan vermeld die gespecialiseerd zijn in keuringen van pleziervaartuigen.


bouwbegeleiding

advisering

Mede door de opgedane “know-how” en ervaring in de verschillende vakgebieden binnen de scheeps- en jachtbouw, is bouwbegeleiding in de jachtbouw voor Nautisch Adviesbureau Dirk van der Zee een logische aanvulling op het expertise werk. In de huidige jachtbouw wordt het steeds gebruikelijker om van een kundige bouwbegeleider gebruik te maken. Het laten bouwen van een jacht behoort een “feestje” te zijn. Helaas komt het vaak voor dat dit “feestje” in een langslepend conflict eindigt. Dit kan voorkomen worden door tijdig met een ervaren en kundige bouwbegeleider in zee te gaan.


Voor een vrijblijvende prijsopgave voor de begeleiding van de bouw van uw vaartuig, nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen. De bedrijfskunde opleiding (MBA) geeft de interesse aan in bedrijfsvoering en organisatie in het algemeen. Tijdens de werkzaamheden als bedrijfsleider is de opgedane theoretische kennis hierover uitgebreid en aangevuld met de nodige praktische ervaring. Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek hierover nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.